Skip to main content

Troubadour

Storytelling is booming. Op het Customer Media Congres van 20 november wordt er aandacht aan besteed. Bedrijven worden geacht een ‘goed verhaal’ uit te dragen, maar eigenlijk behoort iedere burger ‘zijn verhaal’ paraat te hebben, het liefst op de social media. Een persoonlijk verhaal dat emoties oproept.

In de middeleeuwen gebruikten mensen het rijm om dingen te onthouden. Tegenwoordig is het belangrijk dat het beeld beklijft aan een tekst. Welk beeld roept jouw verhaal op? Daar draait het om.

Verhalen zijn natuurlijk van alle tijden. De mens is een verhalenverteller. Vroeger, tot niet zo lang geleden, werd het belangrijk gevonden om een verhaal een kop en een staart te geven. En, als het lukte, een pointe of een statement.

Containerbegrip

Historicus Tony Judt benadrukte het belang van verhalende geschiedschrijving. In een goed geschreven geschiedenisboek wordt een visie op het verleden ontvouwd. Zelf voegde hij met zijn boeken het woord bij de daad.

Ook een bedrijf kan in een goed verhaal een visie aan de man brengen. Daarbij moet je oppassen dat het woord visie geen lege huls is of een containerbegrip voor van alles en nog wat. Visie is in feite een specifieke opvatting over een zaak, een kwestie, een geschiedperiode, enzovoort.

Meeslepend

De ideologieën, ook wel genoemd ‘de grote verhalen’, zijn aan het einde van de twintigste eeuw ten grave gedragen. Ze boden een gekleurde visie op de werkelijkheid. Nu wordt een visie uiteengezet in persoonlijke verhalen. En in ‘verhalen’ over bedrijven die bedacht zijn door professionele storytellers in het kader van contentmarketing.

Het is de vraag in welke mate dergelijk geconstrueerde verhalen waar zijn. Maar die kanttekening kan ook geplaatst worden bij individuele verhalen op de sociale media. Slik nooit iets voor zoete koek. Maar ieder verhaal, waar of onwaar, is in ieder geval geslaagd te noemen als het emoties oproept, als het bij de lezer een beeld oproept. Als dat lukt is een verhaal goed geschreven, en op z’n best meeslepend.

Publicatiedatum: 19 september 2014

Jelle

Schrijver Jelle

Als journalist publiceerde ik over uiteenlopende onderwerpen, maar vooral over film, literatuur en onderwijs. Ik redigeerde boeken, tijdschriften, brochures en artikelen. Van diverse filmbladen en universiteitsbladen was ik hoofd- of eindredacteur. Bij een dagblad was ik chef kunst. Als freelancer werkte ik voor verschillende journalistenbureaus. Als ghostwriter kroop ik in de huid van anderen en schreef ik zowel persoonlijke als zakelijke stukken.

Bekijk de essays van Jelle

Uw reactie