Skip to main content

jelleAls journalist publiceerde ik over uiteenlopende onderwerpen, maar vooral over film, literatuur en onderwijs. Ik redigeerde boeken, tijdschriften, brochures en artikelen. Van diverse filmbladen en universiteitsbladen was ik hoofd- of eindredacteur. Bij een dagblad was ik chef kunst. Als freelancer werkte ik voor verschillende journalistenbureaus. Als ghostwriter kroop ik in de huid van anderen en schreef ik zowel persoonlijke als zakelijke stukken.

Bij het Forum voor Europese Cultuur organiseerde ik als programmamaker lezingen op het gebied van cultuur, politiek en wetenschap. Bij filmtheater Rialto leverde ik een bijdrage aan tal van festivals en retrospectieven. Incidenteel trad ik op als voorzitter van debatten, bijvoorbeeld over de toekomst van de sociale wetenschappen, de groene en witte spelling, en de (Tweede-Kamer- en gemeenteraads-) verkiezingen.

De afgelopen vijftien jaar werkte ik bij de Hogeschool van Amsterdam, achtereenvolgens als docent (schrijfvaardigheid, journalistiek), manager (resp. bij een communicatieopleiding en een mediaopleiding) en als directeur van Scriptplus: een schrijfschool voor de commerciële markt, met een breed aanbod van literaire en zakelijke cursussen en opleidingen. Manuscriptbeoordeling, coaching en schrijftraining op aanvraag behoorden eveneens tot de dienstverlening. Verder trad ik op als interviewer van het (audiovisuele) boekenprogramma ‘Uit de school geklapt’, waarvoor ik (beginnende en gevestigde) schrijvers sprak.

Ten slotte publiceerde ik voor de site van Scriptplus heel wat blogs, kort en bondig of essayistisch lang. Sinds ik vanaf 1 januari 2017 weg ben bij de schrijfschool publiceer ik regelmatig een essay. Over van alles en nog wat, maar altijd geïnspireerd door de actualiteit en bij voorkeur met een prikkelende invalshoek.