Skip to main content

Thomas van Aalten

‘Henry!’, de achtste roman van Thomas van Aalten, gaat over de tijdschriftenwereld zoals die begin jaren zestig gestalte kreeg. De jonge zelfbewuste journalist Henry richt een publiekstijdschrift op dat hij zijn eigen naam geeft. ‘Henry!’ kun je als hybride zien van bladen als Panorama, (Nieuwe) Revu en Avenue, vol artikelen over het goede leven. Mode, reizen, auto’s – het zijn bij uitstek onderwerpen waarmee ’Henry!’ succes boekt, gevat in pakkende journalistiek. Maar zowel het blad als zijn hoofdredacteur komt op zeker moment in zwaar weer terecht. Thomas van Aalten vertelt over zijn pageturner.

Zie het onderstaande interview op YouTube.
Publicatiedatum: 6 april 2016

Jelle Jeensma

Schrijver Jelle Jeensma

Als journalist publiceerde ik over uiteenlopende onderwerpen, maar vooral over film, literatuur en onderwijs. Ik redigeerde boeken, tijdschriften, brochures en artikelen. Van diverse filmbladen en universiteitsbladen was ik hoofd- of eindredacteur. Bij een dagblad was ik chef kunst. Als freelancer werkte ik voor verschillende journalistenbureaus. Als ghostwriter kroop ik in de huid van anderen en schreef ik zowel persoonlijke als zakelijke stukken.

Bekijk de essays van Jelle Jeensma

Uw reactie