Skip to main content

Richard Helwig

Richard Helwig werkte als parttime onderzoeksjournalist maar liefst elf jaar aan zijn boek ‘Vingers gespreid in angst’. De titel is ontleend aan een werkstuk dat Anneke van der Stap voor school maakte. Deze 22-jarige studente werd op 22 juli in 2005 levenloos aangetroffen in de bosjes aan het Jaagpad in Rijswijk. Hoe kwam zij om het leven?

Richard Helwig sprak met familieleden, vrienden, deskundigen, justitie, politie, en met de vader van de man die jaren later veroordeeld zou worden. ‘Vingers gespreid in angst’ is een zoektocht naar de waarheid, met respect voor alle betrokkenen. Zonder vooringenomenheid laat onderzoeksjournalist hen aan het woord.

Zie het onderstaande interview op YouTube.
Publicatiedatum: 5 november 2016

Jelle

Schrijver Jelle

Als journalist publiceerde ik over uiteenlopende onderwerpen, maar vooral over film, literatuur en onderwijs. Ik redigeerde boeken, tijdschriften, brochures en artikelen. Van diverse filmbladen en universiteitsbladen was ik hoofd- of eindredacteur. Bij een dagblad was ik chef kunst. Als freelancer werkte ik voor verschillende journalistenbureaus. Als ghostwriter kroop ik in de huid van anderen en schreef ik zowel persoonlijke als zakelijke stukken.

Bekijk de essays van Jelle

Uw reactie