Skip to main content

Sintel

Af en toe zijn er durfals die het lef hebben om een nieuw literair tijdschrift het licht te laten zien. ‘Sintel’ is daar een mooi voorbeeld van. Een gesprek met hoofdredacteur Marcel Ozymantra en redacteur Arjan Post over hun lovenswaardig initiatief, dat als ondertitel heeft: ‘offline tijdschrift voor literatuur & muziek’.

Zie het onderstaande interview op YouTube.
Publicatiedatum: 26 april 2016

Jelle

Schrijver Jelle

Als journalist publiceerde ik over uiteenlopende onderwerpen, maar vooral over film, literatuur en onderwijs. Ik redigeerde boeken, tijdschriften, brochures en artikelen. Van diverse filmbladen en universiteitsbladen was ik hoofd- of eindredacteur. Bij een dagblad was ik chef kunst. Als freelancer werkte ik voor verschillende journalistenbureaus. Als ghostwriter kroop ik in de huid van anderen en schreef ik zowel persoonlijke als zakelijke stukken.

Bekijk de essays van Jelle

Uw reactie