Skip to main content

Jan Brokken

‘De kozakkentuin’ van schrijver Jan Brokken gaat over de vriendschap tussen Alexander von Wrangel en Fjodor Dostojevski. Het is een boeiende roman, waarin alle historische feiten kloppen. De mannen komen nader tot elkaar in Siberië, waarnaar Dostojevski is verbannen. Von Wrangel werkt er als officier van justitie. Dostojevski werd door zijn ballingschap geïnspireerd tot het schrijven van een aantal van zijn beroemde boeken, zoals ‘Aantekeningen uit het dodenhuis’ en ‘Misdaad en straf’. Von Wrangel stimuleerde hem hierin. Jan Brokken baseerde zich bij het schrijven onder andere op de briefwisseling tussen beide vrienden. Een gesprek over de aanpak van dit boek.

Zie het onderstaande interview op YouTube.
Publicatiedatum: 18 mei 2016

Jelle

Schrijver Jelle

Als journalist publiceerde ik over uiteenlopende onderwerpen, maar vooral over film, literatuur en onderwijs. Ik redigeerde boeken, tijdschriften, brochures en artikelen. Van diverse filmbladen en universiteitsbladen was ik hoofd- of eindredacteur. Bij een dagblad was ik chef kunst. Als freelancer werkte ik voor verschillende journalistenbureaus. Als ghostwriter kroop ik in de huid van anderen en schreef ik zowel persoonlijke als zakelijke stukken.

Bekijk de essays van Jelle

Uw reactie