Skip to main content

F. Starik

Dichter F. Starik is de oprichter van de ‘Poule des doods’. Het gaat hier om een groep Amsterdamse dichters die bij toerbeurt een gedicht maken voor onbekende doden. Zo’n gedicht draagt bij aan een waardig en respectvol afscheid van iemand die noodgedwongen naamloos ter aarde wordt besteld.

Onlangs, op Allerzielen, werd de Ger Fritz Prijs 2016 uitgereikt aan dichter Menno Wigman. Hij kreeg die prijs vanwege het mooiste eenzame uitvaartgedicht dat in het afgelopen jaar in het Nederlandse taalgebied werd geschreven. In diverse steden in ons land dingen uitvaartdichters, ongevraagd, mee naar deze jaarlijkse prijs. Welk gedicht heeft de grootste kwaliteit? F. Starik geeft uitleg over de ‘Poule des doods’. Verder is zijn laatste bundel ‘Staat’ onderwerp van gesprek, waaruit hij zelf twee gedichten voorleest.

Zie het onderstaande interview op YouTube.
Publicatiedatum: 23 november 2016

Jelle

Schrijver Jelle

Als journalist publiceerde ik over uiteenlopende onderwerpen, maar vooral over film, literatuur en onderwijs. Ik redigeerde boeken, tijdschriften, brochures en artikelen. Van diverse filmbladen en universiteitsbladen was ik hoofd- of eindredacteur. Bij een dagblad was ik chef kunst. Als freelancer werkte ik voor verschillende journalistenbureaus. Als ghostwriter kroop ik in de huid van anderen en schreef ik zowel persoonlijke als zakelijke stukken.

Bekijk de essays van Jelle

Uw reactie